Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

ALAPÍTVÁNYUNK

 

Az iskolai tevékenységet támogató alapítványt 1991-ben dr. Lovász Tibor szülő hívta életre, aki tragikusan bekövetkezett haláláig az alapítvány titkáraként végzett elismerésre méltó munkát. Az alapítvány célja az iskola oktatási-nevelési feladatainak segítése mellett, a tehetséges tanulók támogatása, a tanórai és tanórán kívüli tanulási, művelődési, szabadidős és sportolási lehetőségek bővítése. Az alapítványt 9 tagú kuratórium működteti, közülük öt főt maguk közül választottak a szülők. A kezdeti 25.000 ezer forintos törzstőke ma már többszörösére duzzadt. Emellett minden évben több százezer forinttal sikerült hozzájárulni az intézmény fejlesztéséhez. Felújításra került az iskola könyvtára, ebédlője, tantermek, tornatermei. Nagy része volt az alapítványnak a számítástechnika terem eszközeinek beszerzésében, segítséget nyújtott fényképezőgép, videokamera, elektromos zongora, különféle taneszközök vásárlásához. Támogatta a folyosói szekrények kialakítását, az udvari játszótér létrehozását, az "Árnyas udvar" akciót, a játékterem és az udvari terem felújítását. Hozzájárul különböző rendezvények, külföldi utazások lebonyolításához. Segíti a tanulók jutalmazását, a tanulmányi versenyek nevezési díjainak térítését, nyelvi és balatoni táborok működését, a Köztér Fesztivál megrendezését. A felsoroltak elsősorban a szülők és pedagógusok személyi jövedelem adója 1%-nak felajánlásával válhattak valóra.

 

"Iskolánkért - Pour Notre École" Adószáma: 19033084-1-02

Számlaszám: 50800111-11080604 (Szigetvári Takarékszövetkezet)

 

Kuratórium összetétele:

elnök:
Danka Edit

tagok:
dr.Molnárné Szoldatics Katalin
Gergicsné Pál Irén
dr. Jávorcsikné Koré Ildikó
Kiticsics Attila
Kovácsné Máthé Éva
Lőrinczné Hollókövi Andrea
Prekopcsákné Kvéder Orsolya
Vargáné Szabó Anita

 

A kuratórium az elkövetkező években is mindent megtesz annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát növelje, és további lehetőségeket biztosítson az intézmény működéséhez szükséges fedezet bővítéséhez.

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György