Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

„EGÉSZ-SÉG” PROGRAM

 

1992 óta iskolánkban a mentálhigiénére, a lelki egészségvédelemre alapozott szervezetfejlesztés folyik, melynek célja, hogy a gyerekek megismerjék és gyakorolják a harmonikus emberi kapcsolatok kialakításának lehetőségeit, fejlődjön önismeretük és kommunikációs készségük, megismerkedjenek az erőszak nélküli konfliktuskezelés módszereivel, valamint egészséges életstílusokkal. A fejlesztő munkát az "Egész-ség" címet viselő helyi kereszttanterv foglalja magába. Ez a szervezetfejlesztés Pécs város "Egészségtervé"-ben modell értékűnek számít.
Iskolánk egyedi sajátossága az "Egész-ség" program. A lelki egészséghez mindenkinek joga van" 1990/91-ben az iskolakoncepció megújítása érdekében végzett nagy felmérés (szülők, gyerekek, pedagógusok körében) eredménye az ember kapcsolatok fejlesztésének igénye. Ennek érdekében elkezdett fejlesztő munka dr. Meleg Csilla szociológus segítségével körvonalazódott. Megismertük "Az Egészségesebb Iskoláért" Európai Hálózat törekvéseit. A globális "Egészség" fogalom lényegéből kiindulva rendező elvként fogadtuk el, hogy a mindennapi élet színterén a személyi környezetben, a lelki egészség területén meginduló kedvező folyamatok pozitív változást eredményeznek a mozgás, a táplálkozás és az élvezeti szerekhez való viszonyban is.
A programot nevelési keretnek tekintjük, amely során megismerjük és alkalmazzuk azokat a technikákat és módszereket, amelyek segítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését, fenntartását. Tudatosult bennünk, hogy munkánk preventív jellegű, mert ettől várható a felnőtt generáció életesélyeinek javulása. Az eredmény "kézzelfoghatósága" évtizedekben mérhető csak.


A program kidolgozásában többen tevékenykedtek. A célok kialakítása után az első lépésben pszichológiai, szociológiai és kommunikációelméleti továbbképzéseken, tréningeken vettek részt a pedagógusok. Több éven át, több lépcsőben ismerkedtünk az emberi kapcsolatok bonyolult rendszereivel. 1995/96-os tanévre eljutottunk addig, hogy a tanulók körében is kipróbálhattuk az általunk összeállított tematikát. Elsősorban osztályfőnöki órákon, de szakórákon, szakkörökön és napközis foglalkozásokon is megpróbálkoztunk a különféle megoldásokkal. A bevezetésre kerülő NAT megerősítette kezdeményezésünk értelmét, kibővítette feladatait. Iskolánk Pedagógiai Programjába, mint az iskola egészére kiterjedő kereszttanterv, került be az "Egész-ség" program. Évenkénti felmérések, naplózások, elemzések, országos konferencián való bemutatás - a kísérleti munka mutatói. A 90-es évek végére több mint 24 óra videóra vett foglalkozás és rengeteg elemzés, élmény együttes anyaga került feldolgozásra a 2001-ben dr. Meleg Csilla által írt , iskolánkról szóló könyvben.
A kezdetek után mára már a program a mindennapok szerves részévé vált.

 

Hogy ez a több mint egy évtizedes munka milyen tapasztalatokat, élményeket nyújtott, mutassa be ez a néhány idézet, szemelvény:

"Nagyon nagy eredménynek érzem, hogy ebben a tanévben az osztályfőnökök legnagyobb része valóban komolyan dolgozott az új programmal, és hogy lelkesen számoltak be arról, hogy jól sikerült, hasznos, hogy feltétlenül folytatni kell, hogy a gyerekek nagyon élvezik, hogy könnyebb ilyen órát tartani, mint a hagyományosat, hogy úgy ismerték meg a gyerekeket, ahogyan másképp ez nem sikerülhetett volna, hogy sokkal közelebb került egymáshoz tanár és diák. Nem tudom, van-e értelme ennél többet várni egy év alatt?!"

"A legtöbb gyerek élvezte ezeket a rendhagyó osztályfőnöki órákat. Sok olyan dolgot tudtam meg róluk, ami más körülmények között nem derült volna ki. Mivel ezekben a játékokban én is részt vettem, ők is többet tudhattak meg rólam."

"A gyerekek és a nevelő nagyon szerette ezeket az órákat. Egészen meglepő arculata, belső énje bontakozott ki a gyerekeknek. Ő ó is meglepődött, hogy ennyi jót mondanak róla, vagy magába nézett és megdöbbent, hogy csak annyit tételeznek fel róla. "

"A gyerekek egymás munkáinak, feleleteinek értékelésével önismeretüket fejlesztették. Mindezekhez szükséges volt a toleráns magatartás, a kulturált vita, az érvelés, bizonyítás, cáfolás tanítása …"

"Azt játszottuk, hogy egymásnak egy jó tulajdonságot kellett mondani: "Azért kedvellek, mert …" Előtte beszéltünk arról, milyen jó érzés, ha az embert megdicsérik, észreveszik, ha valami jót tesz"

"A döntéseinket befolyásoló tényezők tárgyalásakor kitértünk saját osztályunk jellemző problémáira. Szó esett a rosszindulatról, eljátszottunk egy megtörtént bajba keveredést, megbeszéltünk, majd bemutattuk, hogy lehetett volna dönteni saját belátásunk szerint. Jó volt!"

Fejlesztő munkánk eredményességét jelzi, és megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk, hogy a publikációkban olvasható ismertetők, beszámolók alapján több iskola kérte a programot, sokan érdeklődtek iránta, több egyetemi hallgató használta szakdolgozata egyik forrásmunkájának. Úgy gondoljuk, hogy ez az értelmes jövő felé vezető egyik út.

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György