Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

 


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 151. § (5) bekezdésén felül biztosított kedvezmény (továbbiakban étkezési segély) a 2014. április 1. naptól az alábbi eljárásrend szerint biztosítható.

2014. április 1-től az önkormányzattól igényelhető étkezési segély az Ör. 7. 15/A §-a alapján meghatározott jogosultság alapján jár azzal, hogy:


- a családban az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot,

- akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel, és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, azaz jelenleg 48.450 Ft-ot,

- egy illetve két eltartott gyermek esetén igényelhető, akik normatív étkezési kedvezményre egyébként nem jogosult.

A kérelem „Kérelem gyermekintézményi étkezési támogatás megállapítására” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be, mely az oktatási intézményben/szociális központban kérhető és kitöltve elbírálásra adható be a pécsi lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes Szociális központhoz.

A támogatás az igény benyújtását követő hónap első napjától egy évre állapítható meg. Az elbírálást követően, a Szociális Központ által kiadott határozatot, a kézhezvételt követően az intézmény gazdasági ügyintézőjének kell benyújtani. Támogatás összege az igénybe vett étkezési napokon 150 Ft/fő/nap, illetve több jogosult gyermek esetén 100 Ft/fő/nap.

A kérelem az intézmény gazdasági ügyintézőjétől vagy a következő linkre kattintva érhető el: LETÖLTÉS

 

30/845-67-21

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György