Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSÉG

 

Munkaközösség vezető: Bakkné Molnár Teodóra

 

5. a
Havasi Edit

5. b
Siptár Miklósné

5. c
Nagyréti Judit

6. a
Kovács Nándor

6. b
Stefán Andrea

7. a
Kiss Attiláné

7. b
Dr. Puskás Mártonné

8. a
Kvéder Orsolya

8. b
Rozsnyóiné Kerekes Gabriella

 

A felsős osztályfőnöki munkaközösség 9 főből áll, munkáját éves munkaterv alapján végzi.

Feladatai közé tartozik:
Az osztályába járó tanulók gondjainak, problémáinak megismerése, a megoldások keresése, segítségnyújtás.
Kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel és a tanulók szüleivel.
Az osztály iskolai és iskolán kívüli programjainak szervezése, lebonyolítása.
A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése egységes szempontok alapján.
Adminisztratív feladatok elvégzése.
Osztályfőnöki órák tartása.

 

Az osztályfőnöki órák tanmenete iskolánk "Egész-ség" programja alapján készült és a következő nagyobb témákat öleli fel:
Önismeret
Kommunikáció
Társas kapcsolatok
Konfliktuskezelés, stressz kezelés
Döntéshozatal
Szociális érzékenység, másság elfogadása, tolerancia
Pályaorientáció
Nemzeti kultúránk értékeinek megismerése, megbecsülése, állampolgári nevelés
Testi egészség
Tanulási módszerek, technikák

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György