Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

Tantestület
Teljes név
Munkakör, vagy tanított tantárgy
Egyéni fogadóórák
Dr. Molnárné Szoldatics Katalin
intézményvezető
matematika
szerda 5. óra
Bakkné Molnár Teodóra
matematika
kémia
csütörtök 3. óra
Balogh Józsefné
tanító
csütörtök 4.óra
Barabás Erika
fejlesztő pedagógus
kedd 3. óra
Biró Imre
napközis tanító
ének
szerda 4. óra
Danka Edit
intézményvezető-helyettes
matematika
technika
szerda 3.óra
Daróczi Balázs
testnevelés
hétfő 4.óra
Váli Anikó
tanító
kedd 4. óra
Fábiánné Dorcsi Tünde
angol
etika
kedd 2. óra
Siptár Miklósné
magyar
rajz
hétfő 6. óra
Gradwohl Gáborné
tanító
péntek 4. óra
Havasi Edit Ildikó
magyar
történelem
péntek 5. óra
Horváth Anikó
napközis tanító
technika
csütörtök 4. óra
Horváthné Vigh Gabriella
napközis tanító
csütörtök 5.óra
Kelemen János
testnevelés
szerda 2. óra
Kiss Attiláné
francia
szerda 6. óra
Kovács Nándor
matematika
informatika
kedd 3. óra
Lasancz Ildikó
tanító
hétfő 5. óra
Mészárosné Harmati Ibolya
tanító
napközis tanító
csütörtök 5.óra
Nagyréti Judit
magyar
etika
csütörtök 4. óra
Nárai Bernadett
napközis tanár
francia
hétfő 2. óra
Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika
angol
történelem
csütörtök 4. óra
Kvéder Orsolya
biológia
természetismeret
szerda 4.óra
Dr. Puskás Mártonné
magyar
hétfő 3. óra
Rausch Gergő
intézményvezető-helyettes
testnevelés
csütörtök 2. óra
Rozsnyóiné Kerekes Gabriella
fizika
technika
matematika
péntek 3.óra
Schvara Beáta
tanító
gyógytestnevelés
péntek 3.óra
Somos Judit
földrajz
rajz
csütörtök 4. óra
Stefán Andrea
ének-zene
péntek 2.óra
Szabó Beatrix Xénia
angol
hétfő 2. óra
Szőke Sándorné
tanító
kedd 4.óra
Tóth-Csurgó Judit
konduktor
Tarai Zoltán
napközis tanító
péntek 5.óra
Ungvári Erzsébet
tanító
angol
kedd 4.óra

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
Nagy Zsuzsanna
iskolatitkár
Kormos György
rendszergazda
Vastagh Lívia
könyvtáros
Trapp Milán
pedagógiai asszisztens
Kapitány-Oreskó Klára
védőnő

 

Technikai dolgozók
Kontrákné Kosztics Ilona
ügyeletes takarító
Léhmann József
portás
Kutas János
karbantartó
Perger István
udvaros
Wacha Károlyné
portás, kézbesítő, ügyeletes takarító
Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György