Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

Tantestület
Teljes név
Munkakör, vagy tanított tantárgy
Egyéni fogadóórák
Dr. Molnárné Szoldatics Katalin
intézményvezető
matematika
szerda 4. óra
Bakkné Molnár Teodóra
matematika
kémia
csütörtök 5. óra
Balogh Józsefné
tanító
szerda 3.óra
Barabás Erika
fejlesztő pedagógus
szerda 5. óra
Biró Imre
napközis tanító
ének
szerda 5. óra
Danka Edit
intézményvezető-helyettes
matematika
technika
szerda 4.óra
Daróczi Balázs
testnevelés
kedd 1.óra
Fábiánné Dorcsi Tünde
angol
etika
csütörtök 4. óra
Oláhné Urbán Orsolya
napközis tanító
hétfő 4. óra
Gradwohl Gáborné
tanító
kedd 6. óra
Havasi Edit Ildikó
magyar
történelem
péntek 4. óra
Szemmelrockné Graics Bettina
tanító
hétfő 2. óra
Kelemen János
testnevelés
kedd 4. óra
Kiss Attiláné
francia
hétfő 4. óra
Kovács Nándor
matematika
informatika
péntek 3. óra
Lasancz Ildikó
tanító
hétfő 5. óra
Mészárosné Harmati Ibolya
tanító
napközis tanító
szerda 5.óra
Nagyréti Judit
magyar
etika
szerda 2. óra
Nárai Bernadett
napközis tanár
francia
kedd 5. óra
Dr. Oláh Tiborné Ürmösi Mónika
angol
történelem
szerda 3. óra
Kvéder Orsolya
biológia
természetismeret
péntek 3.óra
Dr. Puskás Mártonné
magyar
szerda 3. óra
Rausch Gergő
intézményvezető-helyettes
testnevelés
csütörtök 3. óra
Rozsnyóiné Kerekes Gabriella
fizika
technika
matematika
szerda 3.óra
Schvara Beáta
tanító
gyógytestnevelés
péntek 5.óra
Somos Judit
földrajz
rajz
hétfő 4. óra
Stefán Andrea
ének-zene
kedd 5.óra
Pálné Bedő Beáta
angol
csütörtök 4. óra
Petkó Dániel
napközis tanító
hétfő 6.óra
Tamásné Fekete Tünde
testnevelés
kedd ebédszünet (12:30-13:00)
Tarai Zoltán
napközis tanító
hétfő 4.óra
Udvari Anna
fejlesztő
csütörtök 4.óra
Ungvári Erzsébet
tanító
angol
hétfő 5.óra
Váli Anikó
tanító
kedd 5. óra
Vági Alexandra
napközis tanító
szerda 6. óra
Vigh Gabriella
napközis tanító
szerda 6.óra

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
Nagy Zsuzsanna
iskolatitkár
Kormos György
rendszergazda
Vastagh Lívia
könyvtáros
Trapp Milán
pedagógiai asszisztens
Gál Eunika
védőnő

 

Technikai dolgozók
Kontrákné Kosztics Ilona
ügyeletes takarító
Léhmann József
portás
Perger Isvtán
karbantartó, udvaros
Kutas János
karbantartó, udvaros
Wacha Károlyné
portás, kézbesítő, ügyeletes takarító
Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György