Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák iskolánk alapítványát. A bevételt tantermek felújítására, technikai eszközökre, versenyek nevezési díjára stb. használjuk fel. Adószámunk: 19033084-1-02 Kedvezményezett neve: „Iskolánkért – Pour Notre École” Alapítvány.

Untitled Document

NYELVOKTATÁS

Iskolánk meghatározó profilja a nyelvoktatás. 1963-ban a városban először és egyedül mi indítottuk el a francia tagozatot a 3. osztályban két heterogén csoportban, majd 1986-ban az országban is az elsők között kapcsolódtunk be az 1. osztálytól induló franciaoktatásba.

Ahogy változtak a társadalmi elvárások, iskolánk úgy változtatott nyelvtanítási szokásain: már angol és francia nyelv is választható első osztálytól kezdve. Harmadik osztály végén szelektív mérés alapján döntjük el, ki az, aki tagozaton folytathatja a megkezdett nyelvtanulást. 8. osztály végén tanulóink házi nyelvvizsgát tesznek az állami nyelvvizsgához hasonló feladatokkal.

Évtizedek óta részt veszünk az országos tanulmányi versenyeken, különböző levelező versenyeken, az idegen nyelvi szépkiejtési versenyeken és a Városi frankofón civilizációs versenyen. Számos kiváló helyezést hoztak el tanítványaink.

Természetesen tanórákon kívül is igyekszünk minden lehetőséget megteremteni a nyelvek
gyakorlására.
Az egyik legsikeresebb programunk a nyelvi tábor. Több mint egy évtizeden keresztül szerveztünk francia nyelvi tábort a Dombóvár melletti Gunarason, majd az angol és német nyelv is megjelent a tábori programban. Sajnos megszűnt a táborhely bérlésének lehetősége, de iskolai környezetben is remek hangulatú tábort szerveztünk. A délelőtti és délutáni foglalkozások játékosak, sok-sok versenyfeladattal, életszerű témákkal és szituációkkal és a mindenki által nagyon kedvelt daltanulással. Persze ez a tábor nem csak a tanulásról szól, hiszen van lehetőség sportolásra, zenehallgatásra, filmek nézésére és mindenre, amire a táborlakóknak igényük van.


IDEGENNYELV OKTATÁSUNK

A nyelvtanulás negyedik évfolyamtól heti három órában kötelező, de már első évfolyamtól szabadon választható tantárgy keretében van rá lehetőség. Tanulható idegen nyelvek: francia vagy angol nyelv. Második idegen nyelv tanulására hetedik évfolyamtól van lehetőség. A nyelvi csoport indításához 12 fő jelentkezése szükséges.

 

Nyelv oktatásunk jellemzői:

* minden osztályban mindhárom nyelv tanulására van lehetőség
* idegen nyelv oktatása első évfolyamtól
* kiscsoportok oktatás
* harmadik évfolyam végén nyelvi szintfelmérés alapján nívócsoportok alakítása
* negyedik osztálytól emelt szintű, heti 5 óra nyelvtanulás
* beszéd centrikus nyelvtanítás, korszerű módszerekkel
* korszerű tankönyvek, taneszközök használata,
* információs, kommunikációs technikákkal segített oktatás
* az idegen nyelvhez kapcsolódó kultúra megismertetése
* házi nyelvvizsga a 8. évfolyamos tanulóknak
* nyelvi kultúrához kapcsolódó iskolai hagyományok, rendezvények
* házi, városi, országos versenyeken való részvétel
* a városban egyedülállóan több évtizedes francia nyelvoktatási tapasztalat
* francia cserekapcsolat
* színvonalas nyári nyelvi tábor
* lehetőségeinkhez mérten idegen nyelvi szakkörök, francia filmklub, pétanque-klub

 

Copyright © 2014 - Created and designed by Kormos György